• +385 91 7552 988

SEO OPTIMIZACIJA I POZICIONIRANJE NA INTERNET TRAŽILICAMA

seo optimizacijaSEO OPTIMIZACIJA I POZICIONIRANJE NA INTERNET TRAŽILICAMA

SEO optimizacija je preduvjet kvalitetnog i dobrog  internet marketinga. Razlikujemo dvije vrste SEO optimizacije: unutarnja optimizacija (engl. on-page) i vanjska optimizacija (engl.off-page).

 

 

 

 

UNUTARNJA OPTIMIZACIJA

Unutarnja optimizacija se odnosi na sve mjere koje se mogu poduzeti izravno unutar web stranice kako bi poboljšali svoju poziciju na ljestvici pretraživanja (npr. optimizacijom sadržaja i uz pomoć meta-tagova). Unutarnja optimizacija  se brine da su na vašoj web stranici  naslovi, oznake, sadržaj i ukupna struktura optimizirani za ciljane ključne riječi.


Koji faktori utječu na unutarnju optimizaciju?

Sadržaj stranice je jedan od najznačajnih faktora s obzirom da korisnik posjećuje vašu web stranicu radi sadržaja koji ga je privukao. Vrlo je važno kreirati dobar sadržaj jer naslov stranice (h1 tag) i opis te iste su ono što tražilice prvo „pročitaju“ kada indeksiraju stranice.  Ako sadržaj nije optimiziran kako to alati za indeksiranje žele, biti će puno teže postići zadani cilj.
Dobro optimizirana stranica bi trebala imati samo jednu H1 oznaku i nekoliko h2, h6 oznaka. H1 tag je obično isti kao i naslov stranice (iako to nije pravilo).
Nadalje, ALT tekst za slike je još jedan važan segment unutarnje optimizacje.  Ako koristite slike unutar teksta (a trebali biste), morate biti sigurni da ALT tekst ima značajnu vrijednost koja će poslužiti kao dobar pokazatelj na tražilicama o samom sadržaju slike i kako je ona povezana s vašom stranicom.
Unutarnji linkovi su također bitni iz razloga što: poboljšavaju korisničko iskustvo, sigurni su za korištenje, pomažu tražilicama da nađu više stranica s vaše web stranice, pomažu vam stvoriti sadržaj koji je međusobno povezan te će pomoći čitatelju da se poveže s najvažnijim sadržajem vaše web stranice.  No, sve navedeno neće biti moguće ako tražilice ne mogu pristupiti vašoj web stranici.

Naziv domene je također bitan te je  važno je koristiti ključnu riječ, tj. onu koja se najviše pretražuje.
Osim već spomenutih, još je važno spomenuti sljedeće elemente koji utječu na unutarnju optimizaciju, a to su: dobro formatirani URL-ovi (riječi razdvojene sa '-'), pravilna upotreba 'kolačića', uporaba strukturiranih podataka, brzina Web stranice, prilagđenost web stranice za mobilne uređaje, transparentnost , prekinute veze te ispravno konfigurirana 404 stranica.

VANJSKA OPTIMIZACIJA

 Vanjska optimizacija ili 'off page' se odnosi na akcije koje možete poduzeti za promicanje i pozicioniranje vaše web stranice na webu (ne uključuje oglašavanje) od kojih se najčešće koriste linkovi koji upućuju na vašu web stranicu sa drugih web stranica (engl. link building), menadžment te marketing na društvenim mrežama.
Najvažnija stavka vanjske optimizacije je link building. Ne samo što se koristi za SEO, također može utjecati na povećanje ciljane publike za povećanje web prometa ali uz uvijet kreiranja sadržaja za poboljšanje kvalitete svakog zasebnog linka. U suprotnom, linkovi lišeni takvog sadržaja neće imati utjecaja na SEO te ih Google može čak i detektirati kao 'Spam' što može unazaditi proces pozicioniranja na internet tražilicama.  To obično zahtijeva stvaranje sadržaja u cilju poboljšanja kvalitete svake veze. Kako biste to izbjegli i kreirali sadržaj koji će biti od značaja za SEO optimizaciju, koristite vjerodostojne, kvalitetne izvore za kreiranje linkova.
Iako je manje popularan, menadžment u pogledu kreiranja ugleda web stranice je također važna stavka. Ako vaša web stranica ima reputaciju naravo da će biti korisno za SEO, ali jednako tako će dati i bolji kredibilitet za ciljanu publiku.

Društvene mreže su nezaobilazni dio vanjske optimizacije. Danas lajkovi i dijelenja (share) imaju sve veći i veći utjecaj te se koriste kao parametri internet rangiranja, tj.pozicioniranja. Stoga, povećanjem drušvenog angažmana vaše web stranice te prisutnosti na tim istim, doprinjet ćete i samoj vanjskoj SEO optimizaciji i pozicioniranju na interent pretraživaču.  


Što na kraju odabrati: Unutarnju ili vanjsku optimizaciju?

Unutarnja optimizacija može biti korisna u početku kada ste u  procesu postizanja ranga na ljestvici pretraživanja, a može biti od presudne važnosti kada ste blizu pozicioniranja na samom vrhu pretraživača. Tijekom cijelog procesa pozicioniranja vaše web stranice ne smijete zanemariti ni vanjsku optimizaciju. S obzirom da je konkurencija za zauzimanje prve pozicije na internet tražilici velika, to samo znači da morate imati bolju i ažurniju i unutarnju i vanjsku optimizaciju od konkurencije te uložiti puno truda i naoružati se strpljenjem.

img 014

eRačun – Gath ERP
Slanje eRačuna iz GATH ERPa je krajnje jednostavno!

Iteh Sistemi - Kontakt

Iteh Sistemi - Izrada web stranica
Hreljin Bakar, Croatia 51226
Phone: +385917552988

Kategorije

 • Izrada web stranica

 • Izrada web trgovina

 • Servis i održavanje računala

 • Program za vođenje poslovanja

 • eAutoškola Aplikacija

 • Web Hosting

 • Seo Optimizacija

Aplikacije & Programi

 • Aplikacija za vođenje poslovanja

 • Web Shop sustav

 • eNekretnine

 • eAutoskole

Top